අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.09.24| Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: » Watch the latest from Ada Derana: අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: » Ada Derana සිංහල WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: TELEGRAM: » Ada Derana English WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: » Ada Derana தமிழ் WEB: FACEBOOK: TWITTER:… Continue reading අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.09.24| Ada Derana Prime Time News Bulletin

News 1st: Prime Time Sinhala News – 10 PM | (24/09/2022) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති

News1st රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – 2022/09/24 #PrimeTimeNews Subscribe us: Watch more videos: Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Newsfirst.lk Sri Lanka’s Number One News Provider. Web: www.newsfirst.lk Email: contact@newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

ARY News | Prime Time Headlines | 3 PM | 21st September 2022

#pdm #imrankhan #arynewsheadlines -IMRAN KHAN TO MEET WITH CM PUNJAB ON HIS LAHORE VISIT -FM BILAWAL BHUTTO ZARDARI URGES META TO ESTABLISH OFFICE IN PAKISTAN -TCP RELEASES IMPORT TENDER FOR 300,000 TONNES OF WHEAT -PTI DECIDES TO CONTACT GOVT ALLIES BEFORE FINAL CALL FOR PROTEST ARY News is a leading Pakistani news channel that promises… Continue reading ARY News | Prime Time Headlines | 3 PM | 21st September 2022

News 1st: Prime Time Sinhala News – 7 PM | (26/04/2022) රාත්‍රී 7.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති

News 1st රාත්‍රී 7.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – 2022/04/26 #PrimeTimeNews Subscribe us: Watch more videos: Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Newsfirst.lk Sri Lanka’s Number One News Provider. Web: www.newsfirst.lk Email: contact@newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

Eddie Glaude On Texas And The Last Time Congress Quickly Passed Gun Control | Zerlina.

Eddie Glaude and Zerlina look back at how quickly Congress passed gun control when it came to policing Black bodies in the 60s. » Subscribe to MSNBC: About: MSNBC is the premier destination for in-depth analysis of daily headlines, insightful political commentary and informed perspectives. Reaching more than 95 million households worldwide, MSNBC offers a… Continue reading Eddie Glaude On Texas And The Last Time Congress Quickly Passed Gun Control | Zerlina.

News 1st: Lunch Time Sinhala News | (26-04-2022) දහවල් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති

Subscribe us: Watch more videos: Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Newsfirst.lk Sri Lanka’s Number One News Provider. Web: www.newsfirst.lk Email: contact@newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.04.27 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2022.04.27 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.04.27 0:00 – සිරස්තල​ | Headlines 02:08 – ක්ෂේත්‍ර රැසක් හෙට වැඩ වර්ජනයක | Multiple sectors to go on token strike tomorrow 06:59 – විශ්වාසභංගයෙන් පසු නිර්මාණය වන ආණ්ඩුව පොහොට්ටුවේ ආණ්ඩුවක් නොවිය යුතුයි – මහින්ද අමරවීර | Govt… Continue reading අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.04.27 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

ARY News | Prime Time Headlines | 9 PM | 29th April 2022

#SaudiArabia #PMShehbazSharifSaudiVisit #MasjidNabawi #ImranKhan Hamza Shehbaz: LHC gives verdict, orders NA speaker to administer oath ECP unveils schedule for second phase of LG polls in Sindh Pakistanis arrested for sloganeering at Masjid-e-Nabawi Imran Khan to issue white paper on “corruption of… Eidul Fitr: Pakistan Railways releases schedule for special trains ARY News is a leading… Continue reading ARY News | Prime Time Headlines | 9 PM | 29th April 2022

ARY News | Prime Time Headlines | 12 AM | 26th April 2022

#ImranKhan #PMShehbazSharif #SaudiArabia #NawazSharif PIA plane on standby for PM: ARY News report turns out to be true Dua Zehra: Lahore police arrest Nikah Khwan Nimra Kazmi: Video message of Karachi girl surfaces Imran Khan asks PTI workers to get ready for… ‘Thanks to Imran Khan, PML-N’s ties with establishment improved’ ARY News is a… Continue reading ARY News | Prime Time Headlines | 12 AM | 26th April 2022

News 1st: Lunch Time Sinhala News |(27-04-2022 ) දහවල් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති

Subscribe us: Watch more videos: Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Newsfirst.lk Sri Lanka’s Number One News Provider. Web: www.newsfirst.lk Email: contact@newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st