අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.09.24| Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: » Watch the latest from Ada Derana: අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: » Ada Derana සිංහල WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: TELEGRAM: » Ada Derana English WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: » Ada Derana தமிழ் WEB: FACEBOOK: TWITTER:… Continue reading අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.09.24| Ada Derana Prime Time News Bulletin

Lapete Me Netaji | कवियों के लपेटे में Congress नेता Sanjay Nirupam | Hindi Latest News

हफ्ते की खबर पर हास्य कवियों की नज़र। जहां ना पहुंचे नेताजी, वहां पहुंचे कवि। आज हफ्ते भर चली हलचल पर कवियों की जमेगी महफिल। हास्य के रंग कवियों के संग। कवियों ने किसे दी सलाह? आज कवियों के लपेटे में कांग्रेस नेता Sanjay Nirupam #Congress #SanjayNirupam #LapeteMeNetaji #News18IndiaPrimeTime aaj ki taaja khabar | news18… Continue reading Lapete Me Netaji | कवियों के लपेटे में Congress नेता Sanjay Nirupam | Hindi Latest News

Prashant Kishor's Latest Swipe At Congress, With Folded Hands

Prashant Kishor, after nearly joining the Congress weeks ago, declared today that he would “never go with the party”, folding his hands for emphasis. About NDTV: NDTV brings you unbiased and comprehensive coverage of news and entertainment programmes in India and abroad. NDTV delivers reliable information across all platforms: TV, Internet and Mobile. Follow us… Continue reading Prashant Kishor's Latest Swipe At Congress, With Folded Hands

Jimmy Kimmel Defeats COVID, Trump’s Latest Crazy Rant & Aunt Chippy Reviews Mother’s Day Gifts

Jimmy makes his triumphant return after being out last week with COVID! He names all the people that he didn’t hear from while he was home with the virus, his 7-year-old daughter Jane was disappointed that she didn’t receive any gifts on Mother’s Day, Joe Biden and Donald Trump posted very different messages for Mother’s… Continue reading Jimmy Kimmel Defeats COVID, Trump’s Latest Crazy Rant & Aunt Chippy Reviews Mother’s Day Gifts

Rajya Sabha Election 2022 : Rajya Sabha सीट पर Congress में बवाल मचा है ! | Latest News | Hindi News

Rajya Sabha Election 2022 : Rajya Sabha सीट पर Congress में बवाल मचा है ! #RajyaSabhaElection #Congress #RahulGandhi #News18 #News18UP #UttarPradeshNews #UttarakhandNews SUBSCRIBE to get the Latest News & Updates – Follow Us on Social Media: Website: Twitter: Facebook: News18 UP Uttarakhand live news: News18 UP Latest News | Breaking News | Hindi News |… Continue reading Rajya Sabha Election 2022 : Rajya Sabha सीट पर Congress में बवाल मचा है ! | Latest News | Hindi News

Zee Hindustan live news: Yogi Adityanath | Uttar Pradesh | बुलडोजर| Shaheen Bagh | Latest News Hindi

Zee Hindustan live news: Zee Hindustan live news: Yogi Adityanath | Uttar Pradesh | बुलडोजर| Shaheen Bagh | Latest News Hindi #UttarPradesh #BreakingNews #YogiAdityanath #ShaheenBagh #Bulldozer #Maharashtra #NavneetRana #Jahangirpuri #MaskMandate #covid19 #xevariant #Coronavirus #RajThackeray #Azan #Loudspeaker #AsaduddinOwaisi #HinduMuslim Uttar Pradesh के जिले जिले में बाबा का बुलडोजर घूम रहा है. क्या गली, क्या चौराहा क्या… Continue reading Zee Hindustan live news: Yogi Adityanath | Uttar Pradesh | बुलडोजर| Shaheen Bagh | Latest News Hindi

UP News: Uttar Pradesh में फर्जी मदरसों पर लगेगा ब्रेक! | Yogin Adityanath | Latest News | Madarsa

UP News: Uttar Pradesh में फर्जी मदरसों पर लगेगा ब्रेक! | Yogin Adityanath | Latest News | Madarsa Uttar Pradesh की Yogi Adityanath सरकार ने फर्जी मदरसों पर कारवाई करने के लिए Committee का गठन किया. इसका मकसद राज्य में बिना आदेश के चल रहे मदरसों पर रोक लगाना होगा. #YogiAdityanath #Madarsa #LatestNews #ZeeHindustan —————————————————————————————————————————————… Continue reading UP News: Uttar Pradesh में फर्जी मदरसों पर लगेगा ब्रेक! | Yogin Adityanath | Latest News | Madarsa

Zee Hindustan Live News : Uttar Pradesh | CM Yogi | Azan | हिन्दू मुसलमान | Owaisi | Latest News

Zee Hindustan Live : Uttar Pradesh | CM Yogi | हिन्दू मुसलमान | Owaisi | Jahangirpuri | Latest News Zee Hindustan Live News : Uttar Pradesh | CM Yogi | Azan | हिन्दू मुसलमान | Owaisi | Latest News यही वो जज्बा है जिसके साथ इस मुल्क में हिन्दू और मुसलमान करीब 1200 साल से… Continue reading Zee Hindustan Live News : Uttar Pradesh | CM Yogi | Azan | हिन्दू मुसलमान | Owaisi | Latest News

Chandigarh Municipal Corporation में AAP को बढ़त, पीछे छूट गई BJP-Congress। Latest News

Chandigarh Municipal Corporation चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं. इसमें आम आदमी पार्टी ने परचम लहरा दिया है. वह सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर रही. पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह चुनाव भी बेहद खास माना जा रहा था. चंडीगढ़ नगर… Continue reading Chandigarh Municipal Corporation में AAP को बढ़त, पीछे छूट गई BJP-Congress। Latest News