News 1st: Lunch Time Sinhala News | (26-04-2022) දහවල් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිSubscribe us:
Watch more videos:
Like us on Facebook:
Follow us via Twitter:

Newsfirst.lk Sri Lanka’s Number One News Provider.

Web: www.newsfirst.lk
Email: contact@newsfirst.lk
Telephone: +94 114792700

#SriLankaNews #lka #News1st

33 comments

 1. விடுதலைப் புலிகளின் ஆயுதப் போராட்டம் வந்ததற்கான காரணத்தை

  இன்றுவரை பாமர சிங்கள மக்கள்

  உண்மையான காரணத்தை புரியாமல் உள்ளார்கள்

  எனவே சிறப்பாக சிங்களம் தெரிந்த

  தெளிவான வரலாறு தெரிந்த

  அரசியல்வாதிகள் அனைத்து சிங்கள மக்களும் அறியும்வரை

  பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்

  இதனால் உண்மையான குற்றவாளிகளை மக்கள் இனம் கண்டு கொள்வார்கள்

 2. YOU SRILANKAN PEOPLE ARE ONLY RESPONSIBLE FOR YOUR CONDITION, BULSHITLY VOTED RAJPAKSHA BECAUSE HE WAS SUPPORTING THE SINAHLESE AND REDUCING TAXES . NOW PAY THE KARMA

 3. ලෝකයේ ගෞරවණීය උුපතට රාජපක්ෂලා උඩගුකමනිසා කල හදියක්. මොලහතක් කියමින් නිකම්ම නිකමෙන් මුදල් පාලනයේ රජකාරීමට වෙරදැරුවේ අවබෝංධයකින් තොර නිකමුන් රැනක් වාසිනි.අද ඒ නිකම්මු බිහිරන්, ගොලුවන්සේ නිහඩව ඉන්නේ රටේ මූල්‍යපාලන කරම අඹමල් රේණුවක්වත් නොදන්න මරිමෝඩයන් නිසාමය. මරිමෝඩයෝ ආර්තිකය හැසිරවීමට ගොස් රටටකල හෙනපතය සුලුපටුනොවේ. වර්තමාන මුදල් ඇමතිලා මුදල් නොටිටු මත අතසන් යෙඋුවත් ඒවා පලක්නැති මෝඩයන්ගේ විකට චිත්රයක් බවට පත්වීඇත. රටේ රපියල් 100ණය ගෙවාගතනොහැකි රජය ණය පරතිවිවෘහගතනොකිරීමවෙනුවෙන් තවත් නයගැනීමටයාම රට චීනයට සින්කකර පවරාදීමකි.රාජපක්ෂලා සහ ඇබිත්තයෝනඩේ ඒසංගෙඩියත් ඉටුකරයි.මෙිරට රාජපක්ෂලාගේ බූදලය නෙවේ. තාවකාලාකව බොරුවෙන් නමටලියාගත් බංඋු ඹප්පුවක්පමනි. එමනිසා බද්ද ආපසුහරවා කරුනාකර යන්න.

 4. හමුදුරැවනෙ ඔබවහන්සේලාගේ බන ඔබ අවෙ සසරෙන් එතරවිමට ඇයි මෙ උ⁣ග්ගොසනයක් ඇතුලෙ කරන වැඩෙ

 5. සජියෝ. උඹට . වැඩිය. හපං!☠️ තොගේ. අප්පත්. රටම. කාපු සක්කිලියෙක්. බව දන්නෙ නැද්ද?☠️

 6. Karma is a booming.The magician then opens the can and pours out the drink.. The sower of the department will reap the department. 69 kiri path, 2009 to 2019 mullivaggal . Raciam didn’t win now and future, රජු මත මිනීමරු දේවතාවා සිට මරා දමනු ඇත. Somaliya Lanka congratulations,,

 7. සිමෙන්ති ගල් කරමු මුලු රටම. සිමෙන්ති වලින් කරන සියලුම වැඩ නවතා දමමු පටන් ගමු පාඩම් උගැන්වීමට

 8. මහින්ද රාජද්‍රෝහි✔රාජපක්ෂ✖
  ගෝඨාභය රාජද්‍රෝහි✔රාජපක්ෂ✖
  බැසිල් රාජද්‍රෝහි✔රාජපක්ෂ✖
  නාමල් රාජද්‍රෝහි✔රාජපක්ෂ✖
  චමල් රාජද්‍රෝහි✔රාජපක්ෂ✖
  නිරූපමා රාජද්‍රෝහි✔රාජපක්ෂ✖

 9. නාලකය ජනතාව නලවනව, චීනෙo ගන්න ණයෙනුත් මුo කොමිස් ගහනව, දැo ආයි imf නැතුව චීනෙට යන්න වගේ හදන්නෙ,

 10. ඉලොන් මස්ක්. උඹ twiter සමාගම ගන්නවනං ඉක්මනට ගනිං නැත්තං පස්සේ ආයෙ මට දොස් කියන්න එපා

 11. මෙි. අයගේ. නිදහසත්. අවසන්. වීමට. ලඟයි… හොරා. කාලා. කාලා. තවත්. නිදහස. සොයනවා. තවත්. කන්න.

Leave a comment

Your email address will not be published.