අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.11.24 | Ada Derana Prime Time News BulletinAda Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2021.11.24
අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.11.24

0:00 – සිරස්තල​ | Headlines

1:54 – රසායනික පොහොර ආනයන තහනම ඉවතට | Ban on import of chemical fertilizers lifted

8:54 – වැරදි ගැසට් ගැහුවාම රිවර්ස් කරන්න වෙනවා – විමල් වීරවංශ

10:58 – ජනතා අයිතියට පත් වූ රන් පිවිසුම | New Kelani Bridge ‘Golden Gate Kalyani’ vested with the public

13:10 – මැනිං වෙළෙඳපොළෙහි එළවළු මිලේ වෙනසක්…

16:17 – අවුරුදු 20ට වැඩි පිරිසටත් බූස්ටර් එන්නත ? | COVID booster dose to be administered to over-20s?

19:01 – වර්ජනය මැද රෝගීන්ට ලැබුණු සහනය

21:43 – නිලන්ත සාක්ෂිකරුවෙක් වුණු හැටි පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කරයි

25:26 – පළිගන්න නෙමෙයි , ඇත්ත දැනගන්න ඕනේ – කාදිනල් හිමි | We don’t seek revenge, we need to know the truth – Cardinal

27:04 – පුවත් කෙටියෙන් | News In Brief

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video –
#adaderana #derananews #derana655pmnews #news #srilanka #live