අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.04.26 | Ada Derana Midday Prime News BulletinAda Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.04.26
අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.04.26

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video –
#adaderana #derananews #derana12pmnews #news #srilanka #live

33 comments

  1. 26 april 2022 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯
    For 26 april 2022 🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾💯🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

  2. මුං බලතන්හාවෙන් තප්පුලනවා මම නම් කියන්නේ ඔය මී හරක් දෙසියගානම ඇතුලේ ඉද්දි ගිලා බැහැපන් දෙවියෝ බලා ඉද්දිම මේ රටේ මිනිස්සුන්ට දෙන ගින්දරට සජිත් කියන පොන්නයට ගියත් ඔය කෙල හලන උන්ට ගියත් මිනිස්සුන්ට කන්න වෙන්නේ තණකොළ තමයි

  3. ඔක්කොම නාකි හුටක්කු වල පයයි ගොඩ පයයි මෙච්චර දක්ෂතා තියෙන මිනිසුන් ඉන්නව 225 ගන්න බැරි ද

  4. ජනාධිපතිවරයාගේ සිට සියළු මැතිඇමතියන්ගේ විදුලිය නොමිලේ දෙන වරප්‍රසාදය 50% කින් කපා හැරිය යුතුය .

  5. සුද්දන්ට මෙහෙ ඇවිල්ල පදිංචි වෙන්න මොලේ අමාරුවද, අරුන්ගෙ පවුල් වලටඇවිත් පදිංචි වෙන්න කියාපිය……

  6. මහජන උපයෝගීතා කොමිසම කියන්නේ මහජනතාවගේ සල්ලි ගිලින මීහරකුන් රංන්චුවක් ඉන්නා තවත් පට්ටියක් ,

  7. රටේ සමහර දැන් වල මිනිසුන් එන්ඩ එන්ඩ හිටින්න තැනක් නැතිව තියෙනවා තොපි සුද්දට ම විකුණ පියා වූ රට දැන්වත් බැහැලා පලයල්ලා බං

Leave a comment

Your email address will not be published.